PÖYTÄKIRJA

Suomen Artroplastiayhdistys
Vuosikokous Helsingissä 27.11.2015

Läsnä: kts. Liite 1.

Pöytäkirja

 

                 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Ari-Pekka Puhto ja sihteeriksi Tuukka Niinimäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänteenlaskijoiksi valittiin Mikko Manninen ja Juhana Leppilahti.

                 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

                 Luovutetaan tutkimusapurahat.

 

Suomen Artroplastiayhdistys julkisti keväällä 2015 haettavaksi kaksi 1500 euron suuruista apurahaa.  Määräaikaan mennessä korkealaatuisia hakemusia saapui yhteensä viisi kappaletta ja apurahan saajat julkaistiin vuosikokouksen yhteydessä. Apurahan saivat Tuomas Rajamäki (“Pitkittynyt kipu polven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen”) ja Olli Lainiala (“Metalli reaktiot lonkan metalli-metalli-tekonivelleikkauksen jälkeen: seuranta, diagnoosi ja hoito”). Apurahat toimitetaan suoraan apurahansaajan tilille.

 

                 Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

Sihteeri Tuukka Niinimäki luki yhdistyksen vuosikertomuksen 2015. Rahastonhoitaja Eerik Skyttä kävi läpi tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös oli 13 643,51 euroa ylijäämäinen. Lausunnoista ei tullut kommentteja.

                 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

                 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

Sihteeri Tuukka Niinimäki kävi läpi toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja tämä vahvistettiin. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin vuodelle 2016. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 20 eurossa.

                 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä

Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Manninen ja varapuheenjohtajaksi Jarkko Leskinen. Sihteeriksi valittiin Tuukka Niinimäki ja rahastonhoitajaksi Eerik Skyttä. Varsinaisiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Lumiaho ja Mikko Rantasalo ja heille varajäseniksi Mika Junnila ja Jarmo Kangas.

                 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

Tilintarkastajaksi valittiin Tiliextra Oy (Matti A Mäkinen, HTM-tilintarkastaja).

10 §              Muut Asiat

Puheenjohtaja Ari-Pekka Puhto esitteli uudet tekonivelkirurgian asiantuntijalääkärin pätevyyden myöntämisperusteet. Vuosikokouksessa keskusteltiin perusteista ja päätettiin edetä hallituksen esittämillä muutoksilla. Uudet myöntämisperusteet astuvat voimaan 1.1.2016 alkaen ja näistä tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla.

Ari-Pekka Puhdolle myönnettiin yhdistyksen hallituksen huomionosoitus pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä yhdistyksen puheenjohtajana.

 

Puheenjohtaja Ari-Pekka Puhto päätti kokouksen klo 9.30

 

 

 

Ari-Pekka Puhto                                                           Tuukka Niinimäki

Puheenjohtaja                                                              Sihteeri

 

 

 Liite 1.

 

Osallistujalista

 

Ari-Pekka Puhto

Tuukka Niinimäki

Eerik Skyttä

Jarkko Leskinen

Mikko Rantasalo

Jarmo Kangas

Olli Komulainen

Juhana Leppilahti

Hannu Miettinen

Rami Madanat

Mikko Manninen

Mika Junnila

Jouko Pekkarinen

Tuomas Rajamäki

Olli Lainiala

Teemu Helkamaa